Pochopenie globálneho nedostatku čipov

Počítače
14 September, 2021 / Brian Wahoff, riaditeľ pre technológiu

Súčasný globálny nedostatok čipov naďalej pretrváva a ovplyvňuje organizácie takmer v každom odvetví. Situácia, ktorej čelíme, je výsledkom dokonalej búrky, ktorú spustila pandémia spolu s niekoľkými ďalšími prispievajúcimi faktormi. Počas vrcholu ochorenia COVID v roku 2020 niekoľko výrobných odvetví, najmä výrobcov originálnych automobilových dielov, spomalilo výrobu alebo zatvorilo svoje závody v dôsledku obmedzení cestovania a lockdownov. Medzitým sa počas lockdownov tiež zvýšil dopyt po zariadeniach komunikácie na diaľku, keď svet začal pracovať z domova a vyučovanie sa presunulo do virtuálnych učební. S cieľom prispôsobiť sa tomuto nárastu práce z domu poskytovatelia cloudu zadali veľké objednávky na čipy, aby posilnili svoje masívne dátové centrá. Výrobcovia originálnych dielov aj naďalej nakupovali veľké dodávky čipov, aby sa pripravili na postupné spustenie zariadení 5G, čím sa objem dodávok ešte viac zmenšil. Ako keby to nestačilo, koncom roka 2020 mnohé odvetvia, najmä automobilové, nesprávne vypočítali dopyt spotrebiteľov, ktorý sa zdvihol oveľa rýchlejšie, ako sa predpokladalo, a to ešte zintenzívnilo boj o získanie čipov. Výstavba výrobných centier používaných na výrobu čipov stojí miliardy dolárov a ich kontrola trvá roky. Preto riešenie v podobe „rýchlej nápravy“ nie je skutočne uskutočniteľné, najmä keď päť výrobných centier vlastní 54 percent globálnej kapacity polovodičov. Práve tento týždeň spoločnosť Bloomberg oznámila, že nedostatok sa zhorší s ďalším sprísnením obmedzení v súvislosti s ochorením Covid v Malajzii, ktorá je kľúčovým hráčom v globálnom obchode s polovodičmi.

Čo to teda znamená pre podniky a spotrebiteľov?

Tento nedostatok zasadil technologickému odvetviu úder pod pás. Police skladov sú prázdne, objednávky sú nesplnené a všade sú výrobné prekážky. Očakáva sa, že dodacie lehoty v odvetví polovodičov dosiahnu až 20 týždňov. Všetci odborníci sa zhodujú – máme pred sebou dlhú a neľahkú cestu. Spoločnosť Gartner očakáva, že nedostatok bude pretrvávať až do druhého štvrťroku 2022. Generálny riaditeľ spoločnosti Intel, Pat Gelsinger, nepredpokladá do roku 2023 zdravú situáciu v oblasti dopytu a ponuky. „Pokiaľ ide o niektoré odvetvia, myslím si, že táto situácia sa ešte zhorší, kým budeme môcť zaznamenať zlepšenie.“

Výrobné spoločnosti, ktoré prevádzkujú strojové zariadenia s použitím počítačov alebo navigačných systémov, ako prvé zaznamenávajú priame účinky tohto nedostatku. Spoločnosti Dell, HP a Lenovo poznamenali, že ceny počítačov budú pravdepodobne vyššie v druhom štvrťroku a v priebehu celého roka 2021, keďže predajcovia prechádzajú na komponenty s vyššou cenou a logistickými nákladmi. Výrobcovia navyše upozorňujú, že dopyt je stále silný a nákupné správanie sa v dôsledku zvýšených cien alebo oneskorení nezmenilo. Finančný riaditeľ spoločnosti Dell, Tom Sweet, uvádza v nedávnom článku časopisu Forbes:

„Celosvetová pandémia zdôraznila kľúčovú úlohu technológií, ktoré ľuďom pomohli vykonávať svoju prácu, učiť sa z domova, pracovať z domova a zostať prepojení. Zdôraznila alebo urýchlila význam technológií a digitálnych platforiem v rôznych ekosystémoch.“

Uprostred celosvetového nedostatku čipov si mnohí spotrebitelia a podniky ponechávajú IT vybavenie dlhšie a siahajú po obnovených technológiách. Našťastie sa spoločnosti EPC darí zásobovať regály nevyhnutným vybavením, ktoré podniky potrebujú na udržanie svojej produktivity. Keď už nedostatok čipov konečne vidíme v spätnom zrkadle a vy môžete nainštalovať obnovu IT, ktorú tak zúfalo potrebujete, je dôležité, aby ste všetky zastarané zariadenia, na ktorých modernizáciu ste čakali, zlikvidovali bezpečným spôsobom.

Ak si chcete pozrieť dostupné zásoby renovovaných počítačov spoločnosti EPC, navštívte stránku:

 

Zdroje:

Bloomberg: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-23/chip-shortage-set-to-worsen-as-covid-rampages-through-malaysia

Forbes: https://www.forbes.com/sites/samanthatodd/2021/08/09/dell-technologies-cfo-tom-sweet-on-the-chip-shortage-vmware-spin-off-and-the-post-pandemic-it-market/?sh=38263fba46f6

Gartner: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-05-12-gartner-says-global-chip-shortage-expected-to-persist-until-second-quarter-of-2022

Intel: https://www.datacenterknowledge.com/business/intel-ceo-says-chip-shortage-hit-bottom-second-half?utm_content=buffer0566b&utm_medium=social&utm_source=linkedin.com&utm_campaign=buffer