Internal parts of a plotter hard drive

Správne recyklačné postupy spoločnosti EPC

Počítače / Recyklácia
03 April, 2019 / Jenny Lott

V decembri sme uverejnili blogový príspevok s názvom „Boj proti recyklačnej kríze“ V tomto príspevku sme načrtli prekážky, ktorým v súčasnosti čelí recyklačný priemysel v USA a čo môžu ľudia urobiť, aby pomohli znížiť množstvo odpadu, ktoré smeruje na skládky. Spoločnosť EPC chce rozšíriť posledný z týchto tipov, ktoré sú uvedené v tomto príspevku:

Hľadajte spoločnosti s etickými procesmi recyklácie.Spoločnosť EPC má pre svoj elektronický odpad prísne zásady recyklácie bez skládok. Keď vezmete vašu elektroniku a spotrebiče do spoločnosti EPC, môžete si byť istý, že váš elektronický odpad bude zodpovedne recyklovaný a spracovaný na opätovné použitie.

Ak máte otázky, nie ste sami. Možno sa pýtate: „Ako môže spoločnosť EPC dať takýto prísľub?“ alebo „Môžem skutočne veriť, že žiadne z mojich zariadení neskončí na skládke?” Je dôležité položiť si tieto otázky, ktoré sa týkajú akýmkoľvek podnikom, ktoré sľubujú správne environmentálne postupy.

Najprv by sme mali uznať, že „elektronický odpad” je trochu nesprávny názov. Slovo „elektronický odpad (e-odpad)” znamená, že to čo zhromažďujeme, sa stane odpadom, čo však nie je tento prípad. Správna terminológia je „elektronický šrot”, pretože to čo zhromažďujeme, je rozobraté a rozložené na komodity ako je oceľ, hliník a plast. Materiály, ktoré počas procesu recyklácie regenerujeme, sú vhodné na výrobu krytov pre mnoho druhov elektroniky a preto sú veľmi žiadané. Pozorovatelia zabezpečujú, aby sa do prúdu nedostala žiadna kontaminácia a výsledkom je čistý produkt, ktorý predávame rôznym výrobcom na výrobu nových zariadení. Naše zásady žiadnych skládok ostávajú prísne a pevné.

Naše slovo vám nemusí stačiť – a nemalo by. Preto máme certifikácie, aby to dokázali. Spoločnosť EPC je hrdá na to, že je certifikovaná na e-Stewards a na normy ISO 14001. Tieto certifikácie sa týkajú spracovania elektronického odpadu a ochrany životného prostredia. Spoločnosť EPC absolvuje časté audity, aby zabezpečila súlad s týmito normami a aby pre naše recyklačné postupy neustále zvyšovala latku.

Hoci recyklačný priemysel naďalej zápasí, zaviazali sme sa, že budeme pokračovať v udržiavaní a zlepšovaní nášho úsilia, aby sme zabránili kontaminácii životného prostredia toxickým elektronickým odpadom. Ďalšie informácie o recyklačných postupoch spoločnosti EPC nájdete na našej stránke certifikácie.